Όροι χρήσης

Το Huli.gr (στο εξής η εταιρεία) παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλους τους χρήστες υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεχτικά τους κάτωθι όρους και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρείας μόνο σε περίπτωση που συμφωνεί με αυτούς.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης ανα πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, γι' αυτό τον λόγο σας ενθαρρύνει να διαβάζεται περιοδικά τους παρακάτω όρους.

Το περιεχόμενο, τα σήματα, η επωνυμία και το λογότυπο του ιστοτόπου huli.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Το περιεχόμενο του site δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευθεί σε καμία μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της.

Επιτρέπεται η εκτύπωση και ηλεκτρονική αποθήκευση των περιεχομένων του δικτυακού τόπου για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αλλα σε καμία περίπτωση για εμπορική εκμετάλλευση.

Οι αγγελίες άλλων sites που δημοσιεύονται στο huli.gr δεν αποτελλούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας. Τα πνευματικά δικαιώματα των αγγελιών αυτών ανήκουν στα sites που έχουν βρεθεί, όπως αυτά αναφέρονται δίπλα σε κάθε αγγελία.

Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν το ίδιο το site, τα Widgets, το κουμπί follow και κουμπί like, τα Alerts, καθώς και άλλα προϊόντα ή / και υπηρεσίες που διατίθενται στο huli.gr ή σε θυγατρικούς ιστοτόπους. Οι υπηρεσίες μπορούν επίσης να βρίσκονται σε τρίτους δικτυακούς τόπους ή / και εφαρμογές, είτε ως σύνδεσμος, ή με άλλο τρόπο.

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή μέρους ή του συνόλου του κώδικα ή του εικαστικού ή η αφαίρεση των λογότυπων των προσφερόμενων υπηρεσιών εκτός αν αυτό αναφέρεται ρητά.

Αλλαγές στο περιεχόμενο

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιοδήποτε στιγμή μέρος ή ολόκληρο το περεχόμενο των σελίδων, συμπεριλαμβανομένων του τιμοκαταλόγου με ή χωρίς πρηγούμενη ειδοποίηση.

Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί, να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς πρηγούμενη ειδοποίηση.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων της κάθε αγγελίας. Τα χαρακτηριστικά των αγγελιών ενδέχεται να έχουν αλλάξει στα sites που έχουν βρεθεί από τη στιγμή που καταχωρήθηκαν στο huli.gr. Οι πληροφορίες που προβάλλονται στο site καθώς και οποιαδήποτε διαφήμιση είναι καθαρά και μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς.

Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν προτρέπει ή συμβουλεύει τους χρήστες της να προβούν σε οποιαδήποτε συναλλαγή βασιζόμενοι μόνο στις πληροφορίες του site και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν οικονομικές ή άλλες απώλειες ή ζημιές που προήλθαν από πληροφορίες του site.

Η εταιρεία δεν εγγυάται την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα λειτουργία του site, καθώς και ότι είναι καθαρό από ιούς. Επίσης σας ενημερώνει ότι μπορεί να υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, τυπογραφικά λάθη, καθώς και πληροφορίες οι οποίες μπορεί να είναι λανθασμένες ή να μην ισχύουν πλέον.

Αποδοχή όρων

Οι παραπάνω όροι χρήσης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των χρηστών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.