Έχουμε ετοιμάσει κάποια σήματα για να προσθέσετε στο site σας.

Χρήση

Τα σήματα του Huli περιλαμβάνουν το όνομα και το λογότυπο του Huli, λέξεις, φράσεις, εικόνες ή οποιοδήποτε αναγνωριστικό των προϊόντων του Huli. Παρακαλούμε μην τροποποιείτε τα σήματα και μην τα χρησιμοποιείτε με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει οποιαδήποτε ομοιότητα με τα σήματα άλλης εταιρείας.

Λογότυπα

huli επίσημο λογότυπο
huli λογότυπο
huli μαύρο λογότυπο
huli άσπρο λογότυπο
huli σήμα
huli μαύρο σήμα
huli άσπρο σήμα
huli 'H' γράμμα
huli μαύρο 'H' γράμμα
huli άσπρο 'H' γράμμα

Χρώματα

HEX #1E8CFB
RGB 30 140 251
HEX #35495E
RGB 53 73 94
HEX #01273A
RGB 1 39 58
HEX #3A434B
RGB 58 67 75