Σχεδίασε μια αναζήτηση πάνω στον χάρτη
Επιλέξτε τρία ή περισσότερα σημεία
πατώντας πάνω στον χάρτη
ώστε να σχηματίσετε ένα πολύγωνο.
Το πολύγωνο έχει ολοκληρωθεί ›