Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μέσω τηλεδιάσεψης θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύθηκε: 02 Ιουν 2020, 08:41 0

σχετικα αρθρα

Ψήφισμα καταδίκης από το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη για την Αγία Σοφία

Αγία Σοφία: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά τη διάρκεια της τακτικής του συνεδρίασης τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, κατόπιν πρότασης του... 1 ώρα πριν

Κορδελιό: Αλλάζουν όλα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου (ΦΩΤΟ)

Κορδελιό: Σε δραστικές συγκοινωνιακές παρεμβάσεις για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση του κεντρικότερου εμπορικού άξονα της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Κορδελιού, της... Σήμερα 16:15

Καταδικάζει ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης την απόφαση για την Αγία Σοφία

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης καταδικάζει την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Το θέμα συζητήθηκε στο... Σήμερα 14:22

Με 46 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, στις 15.00, η 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο(Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) και το άρθρο 1 του Ν. 4682/ 03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) παράγραφο 1 του άρθρου 10.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Α΄ Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και των: 1) Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 2) Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 3) Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρίας «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ψηφιακές Δεξιότητες» για τη διαμόρφωση των πλαισίων και την παραγωγή καινοτόμων λύσεων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτισμού στο χώρο των πρώην Δημοτικών Σφαγείων.
Β΄ Παροχή εξουσιοδότησης προς τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή του μνημονίου.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» με Α.24/2015.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Συντήρηση Αφοδευτηρίων Τ.Π.».
Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης και Ενεργειακής Αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31».
Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης και Ενεργειακής Αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Ικτίνου 5».

Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2020 με σκοπό:

1) την εγγραφή νέου Κ.Α. του σκέλους των εσόδων λόγω α) έκτακτης επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και β) έκτακτης επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19, 2) την ενίσχυση Κ.Α. του σκέλους των εξόδων που αφορά σε δαπάνες ενημέρωσης των δημοτών για δράσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου με απώτερο σκοπό την πρόληψη της δημόσιας υγείας και την στήριξη των πολιτών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, 3) την ενίσχυση Κ.Α. δαπανών μισθοδοσίας που αφορούν σε αποδοχές υπαλλήλων και εργοδοτικές εισφορές, καθώς και αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων του Δήμου κατόπιν δικαστικής απόφασης, 4) την ενίσχυση Κ.Α. του σκέλους των εξόδων που αφορούν σε έκτακτες προμήθειες και παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κατεπείγουσες ανάγκες που προκύπτουν από τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορωνοϊού και στα πλαίσια περιορισμού του, 5) την ενίσχυση Κ.Α. εσόδων και εξόδων και την εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων που αφορούν στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ‘’POP MACHINA’’, πόρων Ε.Ε., 6) την εγγραφή νέου Κ.Α. του σκέλους των εσόδων και την ενίσχυση Κ.Α. εξόδων, λόγω επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, 7) την εγγραφή νέου Κ.Α. του σκέλους των εξόδων με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων για την ενίσχυση του τουρισμού και της τουριστικής αγοράς της πόλης, 8) την εγγραφή νέου Κ.Α. του σκέλους των εξόδων για την προμήθεια λεωφορείων με σκοπό την αποτροπή κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την εκτέλεση του αστικού συγκοινωνιακού έργου, 9) την ενίσχυση λοιπών Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού.
Χρονική παράταση της υπ’ αρ. 75045/10-7-2018 σύμβασης με την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε..

Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 117561/2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ:19SYMV0054757882019-08-27) μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας).

Κατανομή επιχορηγήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Θεσσαλονίκης (Β΄ ΔΟΣΗ 2020) α. για τις λειτουργικές τους ανάγκες και β. για την κάλυψη δαπανών εξόδων κίνησης των εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων που απασχολούνται στα σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2020.

Επιπρόσθετη επιχορήγηση ποσού 150.000,00 € για λειτουργικές δαπάνες ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης» έτους 2020.
Έγκριση δωδεκάμηνης παράτασης του υπ’ αρ. 56862/15-6-2017 συμφωνητικού για την εκτέλεση εργασιών προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και αναδιάταξης/επαναρρύθμισης των συστημάτων προτεραιότητας, της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, μέχρι 14-6-2021.
Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση διεθνούς forum για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ».
Σύναψη μίσθωσης έργου με δύο -2- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος πρωτοβουλίας European Neighbourhood Instrument (ENI) – Ευρωπαϊκό Εργαλείο Γειτονιάς – Cross-Border Cooperation (CBC) of the Mediterranean Sea Basin – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ της Λεκάνης της Μεσογείου 2014 – 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1η Πρόσκληση για τυποποιημένα έργα, με Τίτλο: «Med Pearls: “Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean” – Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο».
Ψήφιση απολογισμών και ισολογισμών αυτοτελούς διαχείρισης των κληροδοτημάτων του Δήμου έτους 2019.

Το άρθρο Μέσω τηλεδιάσεψης θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε πρώτα στο Thes.

Πολιτική ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

σχετικα αρθρα

Ψήφισμα καταδίκης από το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη για την Αγία Σοφία

Αγία Σοφία: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά τη διάρκεια της τακτικής του συνεδρίασης τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, κατόπιν πρότασης του... 1 ώρα πριν

Κορδελιό: Αλλάζουν όλα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου (ΦΩΤΟ)

Κορδελιό: Σε δραστικές συγκοινωνιακές παρεμβάσεις για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση του κεντρικότερου εμπορικού άξονα της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Κορδελιού, της... Σήμερα 16:15

Καταδικάζει ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης την απόφαση για την Αγία Σοφία

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης καταδικάζει την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Το θέμα συζητήθηκε στο... Σήμερα 14:22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζέρβας για Αγία Σοφία: “Ευθεία επίθεση στον πολιτισμένο κόσμο”

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Θεσσαλονίκη: «Η Αγία Σοφία ως σύμβολο είναι απόρθητη. Δεν μπορεί κανείς να τη σμικρύνει, δεν μπορεί κανείς να την περιορίσει στα δικά του εθνικά ή θρησκευτικά όρια,... 7‘ πριν

Ζέρβας: “Να μην προχωρήσουμε σε αντίστοιχες δράσεις όπως η Τουρκία”

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αγία Σοφία: Την απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί σχολίασε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης,... 1 ώρα πριν

Καλαφάτης: «Πρόκληση και ύβρις κατά των Χριστιανών η απόφαση Ερντογάν»

ΕΛΛΑΔΑ «Πρόκληση και ύβρη κατά των Χριστιανών όπου γης, απέναντι στην Ευρώπη και στον δυτικό κόσμο» χαρακτήρισε την απόφαση Ερντογάν για την Αγία Σοφία ο Γενικός Γραμματέας... Σήμερα 15:12

Μητσοτάκης – Αναστασιάδης εναντίον της Τουρκίας για την Αγία Σοφία

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Αναστασιάδης συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου με το θέμα της Αγίας Σοφίας και της προκλητικής στάσης της Τουρκίας να κυριαρχεί. Κατά τη... Σήμερα 14:34

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Δεν έχει σχολιάσει κανείς αυτό το άρθρο. Γράψε το πρώτο σχόλιο...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

* Υποχρεωτικά πεδία  •  Απομένουν 2500 χαρακτήρες

ροη ειδησεων

Ζέρβας για Αγία Σοφία: “Ευθεία επίθεση στον πολιτισμένο κόσμο”

Θεσσαλονίκη: «Η Αγία Σοφία ως σύμβολο είναι απόρθητη. Δεν μπορεί κανείς να τη σμικρύνει, δεν μπορεί κανείς να την περιορίσει στα δικά του εθνικά ή θρησκευτικά όρια,... 7‘ πριν

Κορονοϊός: Στα 58 τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Κορονοϊός: Εγιναν γνωστά πριν από λίγη ώρα τα νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα. Κορονοϊός: Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε πως υπάρχουν 58 νέα κρούσματα, ενώ δεν έχει... 9‘ πριν

Μπαίνει στους λογαριασμούς η επιστρεπτέα προκαταβολή

Ποσό συνολικού ύψους 172 εκατ. ευρώ πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 20.507 δικαιούχων του β’ κύκλου της «επιστρεπτέας προκαταβολής». Έτσι,... 19‘ πριν

Μία δροσερή όαση σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη Γουμένισσα (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Για όσους αναζητούν μία εναλλακτική απόδραση, για όσους αγαπούν τη φύση και τα βουνά, για όσους «αντέχουν» τα κρύα γάργαρα νερά και σας όσους αναζητούν μία ποιότητα... 32‘ πριν

Σύσκεψη στο ΥΜΑΘ για τα “Απολυμαντήρια” της Αρετσούς

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρος Καράογλου, συγκαλεί σύσκεψη εργασίας την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.30, στην αίθουσα συσκέψεων... 43‘ πριν

Δείτε ακόμα

Σακελλαροπούλου – Αναστασιάδης συζήτησαν για την τουρκική προκλητικότητα

ΕΛΛΑΔΑ Ο Νίκος Αναστασιάδης πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα. Στη βαριά σκιά της πρόσφατης απόφασης της Τουρκίας για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί,... Σήμερα 13:44

Επίσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης στον ΕΦΚΑ Πύλης Αξιού

ΕΦΚΑ ΣΥΡΙΖΑ: Το ΕΦΚΑ Πύλης Αξιού επισκέφθηκε χθες Δευτέρα 13/7/2020, κλιμάκιο στελεχών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης. Οι εκπρόσωποι του κόμματος της αξιωματικής... Σήμερα 13:06

Στην Αθήνα αύριο ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης

ΑΘΗΝΑ Για την Αθήνα αναχωρεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, θα έχει σειρά σημαντικών συναντήσεων στην ελληνική... Χθες 22:25

Ζέρβας-Τσιάρας συζήτησαν για τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσσαλονίκη: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα υποδέχθηκε σήμερα το απόγευμα στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Η συνάντηση του Δημάρχου... Χθες 22:04

Γεννηματά: “Η χώρα δεν αντέχει άλλα lockdown”

ΚΙΝΑΛ Γεννηματά: Οι υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις που προέκυψαν από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, βρέθηκαν μεταξύ των βασικότερων θεμάτων που συζήτησε η... Χθες 21:34

Επικοινωνία Σακελλαροπούλου με Βαρθολομαίο για την Αγία Σοφία

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Αγία Σοφία: Τη βούλησή της να συμβάλει με κάθε τρόπο στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, ώστε να παραμείνει η Αγία Σοφία οικουμενικό... Χθες 19:58

ΣΥΡΙΖΑ: Κατηγορεί τη ΝΔ για “κράτος λάφυρο”

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΡΙΖΑ: «Με τροπολογία της τελευταίας στιγμής το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προχωρά στη σύσταση 28 νέων θέσεων μετακλητών υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία... Χθες 18:39

ΠΚΜ: Συνεδρίασε για πρώτη φορά η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΠΚΜ: Παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά μέσω τηλεδιάσκεψης η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης,... Χθες 18:01

Ευθυμίου για την επίθεση στο γραφείο της: “Δεν εκφοβίζομαι”

ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ “Θα εξακολουθώ να ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ενεργά, μαχόμενη με ευσυνειδησία και συνέπεια” δήλωσε με αφορμή τη σημερινή επίθεση με μπογιές... Χθες 16:46

Πρωτοβουλία Κ. Ζέρβα για την Αγία Σοφία!

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Σειρά πρωτοβουλιών για την υπόθεση της Αγίας Σοφίας αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας έχει ήδη επικοινωνήσει με τον... Χθες 14:41

Πολωνία – Εκλογές: Νίκησε ξανά ο εκλεκτός του Τραμπ, Αντρέι Ντούντα

ΑΝΤΡΕΪ ΝΤΟΥΝΤΑ Ο συντηρητικός αρχηγός του κράτους της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα, επικρατεί στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν χθες, Κυριακή. Με καταμετρημένο το... Χθες 14:17

Χ. Γιαννούλης: «Ο ΥΠΕΣ Θεοδωρικάκος αναπολεί τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ»

ΝΔ Στον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο αλλά και σε όσα έπραξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την Παιδεία, αναφέρθηκε ο Χρήστος Γιαννούλης. Η άθλια κατάσταση των... Χθες 13:40

Καλαφάτης: “Το Θεαγένειο δίνει με επιτυχία μια συνεχή μάχη” (ΒΙΝΤΕΟ)

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Το νοσοκομείο που βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή, το Θεαγένειο αντικαρκινικό νοσοκομείο, επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Σταύρος Καλαφάτης , γενικός... Χθες 13:02

Θεσσαλονίκη: Στο Δικαστικό Μέγαρο ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται αυτήν την ώρα ο Κώστας Τσιάρας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, βρίσκεται αυτή την ώρα βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης,... Χθες 12:55

Τσακίρης για Αγία Σοφία: “Προσβάλει την πολιτιστική μας κληρονομιά”

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Αγία Σοφία: Θέση κατά της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί διατύπωσε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, εκφράζοντας την προσδοκία ότι αυτή θα υιοθετηθεί... Χθες 10:32

Δανιηλίδης για Αγία Σοφία: “Ιστορική πρόκληση από τον βάρβαρο Ερντογάν”

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ “Βάρβαρο, αιμοσταγή, ισλαμοφασίστα” χαρακτηρίζει σε δήλωσή του τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, με αφορμή την... Χθες 09:45