Οδηγίες καταχώρισης

Καταχωρίστε την πλήρη διεύθυνση URL*, συμπεριλαμβανομένου του http:// προθέματος. Για παράδειγμα: https://huli.gr/.

Sites που δεν αφορούν ακίνητα, δεν είναι σωστά δομημένα και δεν είναι στα ελληνικά δε θα καταχωρούνται στους καταλόγους μας. Η διαδικασία ελέγχου και καταχώρισης διαρκεί περίπου μία εβδομάδα.
: ( Το huli.gr είναι μηχανή αναζήτησης, οπότε δεν επιτρέπεται να καταχωρίσετε απ' ευθείας αγγελίες.

Μπορείτε ωστόσο να καταχωρίσετε δωρεάν αγγελίες ακινήτων στο site www.aggelia.eu με το οποίο συνεργαζόμαστε και εντός 24 ωρών από την έγκρισή τους θα έχουν προστεθεί στους καταλόγους μας.

Καταχώριση με XML feed

Εναλλακτικά μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
  • Δημιουργήστε ένα UTF-8 XML feed. Διαβάστε την περιγραφή του XML και των πεδίων που απαιτούνται για μια σωστή καταχώριση.
  • Αφού δημιουργήσετε το feed, ελέγξτε εάν έχει λάθη. XML που περιέχουν λάθη ή δε μπορούν να διαβαστούν δε θα λαμβάνονται υπ'όψιν.
  • Χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας για να μας στείλετε το URL από όπου μπορούμε να διαβάσουμε το XML feed. (Για παράδειγμα: http://www.yourdomain.com/huli_feed.xml)
Μόλις λάβουμε το xml σας, θα καταχωρίσουμε το site σας στους καταλόγους μας το συντομότερο δυνατόν.

Εάν έχετε απορία σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε μαζί μας.
* Προς το παρών sites που περιέχουν προϊόντα δε μπορούν να προστεθούν στους καταλόγους μας.