Η ενότητα "Καταχώριση site" δεν υποστηρίζεται πια.

Καταχώριση site

Οδηγίες καταχώρισης

Καταχωρίστε την πλήρη διεύθυνση URL*, συμπεριλαμβανομένου του http:// προθέματος. Για παράδειγμα: https://huli.gr/.

Sites που δεν αφορούν ακίνητα, δεν είναι σωστά δομημένα και δεν είναι στα ελληνικά δε θα καταχωρούνται στους καταλόγους μας. Η διαδικασία ελέγχου και καταχώρισης διαρκεί περίπου μία εβδομάδα.

Καταχώριση με XML feed

Εναλλακτικά μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
  1. Δημιουργήστε ένα UTF-8 XML feed. Διαβάστε την περιγραφή του XML και των πεδίων που απαιτούνται για μια σωστή καταχώριση.
  2. Αφού δημιουργήσετε το feed, ελέγξτε εάν έχει λάθη. XML που περιέχουν λάθη ή δε μπορούν να διαβαστούν δε θα λαμβάνονται υπ'όψιν.
  3. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας για να μας στείλετε το URL από όπου μπορούμε να διαβάσουμε το XML feed. (Για παράδειγμα: http://www.yourdomain.com/huli_feed.xml)
Μόλις λάβουμε το xml σας, θα καταχωρίσουμε το site σας στους καταλόγους μας το συντομότερο δυνατόν.

Εάν έχετε απορία σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε μαζί μας.
* Προς το παρών sites που περιέχουν προϊόντα δε μπορούν να προστεθούν στους καταλόγους μας.